Tarieven 2019

Tarieftabel "Sociale verhuur"
Genoemde tarieven zijn per uur met een minimum huurtijd van 2 uur
  Zaal 1 Zaal 2 Zaal 3 Zaal 4 Zaal 5
Oppervlakte (m2) 108 54 225 nvt 54
Capaciteit (personen) ¹ 65 35 175 nvt 35
Dag 14,50 12,00 17,00 nvt 12,00
Avond 17,00 16,00 22,50 nvt 16,00
Weekend 21,50 18,50 27,50 nvt 18,50

¹ Afhankelijk van de zaalindeling

Tarieftabel "Commerciële verhuur"
  Zaal 1 Zaal 2 Zaal 3 Zaal 4 Zaal 5 Ontm. ruimte
Oppervlakte (m2) 108 54 225 nvt 54 140
Capaciteit (personen) 65 35 175 nvt 35 100
Uur 25,00 17,50 40,00 nvt 18,00 nvt
Dagdeel ² 125,00 87,50 200,00 nvt 89,00 155,00

² Een dagdeel is maximaal 5 uur.

Tarieftabel "Privé verhuur" (obv "self service")
  Zaal 1 Zaal 2 Zaal 3 Zaal 4 Zaal 5
Oppervlakte (m2) 108 54 225 nvt 54
Capaciteit (personen) 65 35 175 nvt 35
Dagdeel ³ 255,00 155,00 410,00 nvt 155,00

³ Een dagdeel is maximaal 6 uur.

Tarieftabel "Huur optionele zaken"
Beamer 20,00 per dagdeel, inclusief scherm
Geluidsinstallatie 5,50 per uur, inclusief draadloze microfoon
Kast 82,00 per jaar, per kast
Projectiescherm 5,50 per dagdeel, exclusief beamer
Toegang internet 1,50 per uur

Per losstaande reservering wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.
Jaarhuurders betalen jaarlijks eenmalig € 10,00 administratiekosten.

Losstaande reservering/factuur per E-mail toegezonden € 1,00 administratiekosten.
Jaarhuurders, per E-mail toegezonden termijnnota en bespreekformulier, € 5,00 per jaar administratiekosten.

Extra personeel, bediening, voorbereiding en tijd voor inrichting- en opruimingswerkzaamheden worden in principe tegen het uurtarief van desbetreffende zaal doorbelast.

De borg bij zaalhuur bedraagt € 50,00.
Afvoer vuil (na 'self service') in de containers van De Wegwijzer is mogelijk, hiervoor brengen we € 50,00 euro in rekening.