076 - 587 34 21 dewegwijzer@casema.nl

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk regelement van Gemeenschapscentrum “De Wegwijzer”

 1. De huurder/gebruiker dient de ruimte veegschoon achter te laten
 2. Beschadigingen dienen direct aan het dienstdoende personeel te worden gemeld en komen voor rekening van de huurder/gebruiker
 3. Zonder toestemming van de beheerder mag er niets aan de muren, ramen of plafonds worden bevestigd
 4. Er is een maximum gesteld aan het aantal personen dat in de zalen kan worden toegelaten
 5. De huurder/gebruiker is verantwoordelijk voor het gedrag van diens bezoekers zowel in de gehuurde ruimte als in de overige ruimtes en nabijheid van de Wegwijzer
 6. Het meebrengen van eigen consumpties is niet toegestaan, tenzij met toestemming van de beheerder
 7. Het bestuur en personeel van de Wegwijzer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade/diefstal
 8. Eigendommen van derden zijn niet verzekerd, dit is voor eigen risico
 9. Consumpties dienen contant te worden afgerekend
 10. Het gemeenschapscentrum is niet toegankelijk voor dieren (m.u.v. gerichte activiteiten en de ontmoetingsruimte)
 11. Scootmobiels zijn in de Wegwijzer niet toegestaan. Hiervoor is een scootmobielstalling